Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius:
  • rengia gestų kalbos mokymo programas;
  • organizuoja gestų kalbos mokymus įvairioms tikslinėms grupėms;
  • įgyvendina visuomenės švietimo priemones gestų kalbos vartojimo klausimais.


Paskutinį kartą redaguota: 2021 02 09