Skelbimai

2022 m. spalio 27 d. vyks Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Darbo tarybos rinkimai

2022 09 26

2022 m. spalio 27 d. vyks Lietuvių gestų kalbos vertimo centro 
Darbo tarybos rinkimai

Darbo tarybą sudaro 5 Centro darbuotojai. Darbo tarybos kadencija yra trys metai.
Kviečiame iki 2022 m. spalio 10 d. teikti pasiūlymus dėl kandidatų
į LGKVC Darbo tarybą

  1. Darbo tarybos nariais gali būti renkami darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.
  2. Darbo tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.
  3. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą.
  4. Kandidato siūlymo/teikimo procedūrą sudaro:
    1. užpildyta pasiūlymo dėl kandidato į Darbo tarybos narius forma (1 priedas);
    2. pasiūlyto kandidato raštiškas sutikimas dalyvauti rinkimuose (2 priedas);
    3. dokumentų (1 ir 2 priedas) įteikimas: nuskanuoti ir išsiųsti el. paštu vilnius@vertimaigestais.lt, o originalus pateikti skyriuje esančiam Komisijos nariui.

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlytų kandidatų į darbo tarybą turi būti 6 ar daugiau, kitu atveju rinkimų komisija nustatys papildomą laiką, per kurį bus galima siūlyti papildomus kandidatus.

 

LGKVC darbo tarybos rinkimų komisija: Pirmininkas – Linas Vinickas,
                                                                 sekretorė – Lina Juozaitienė,
                                                                      nariai – Nijolė Mackevičienė,
                       Rima Montvilienė,
Violeta Galdikienė,
Gintė Vaitkuvienė,
Zofija Makšimienė.

 

KANDIDATŲ Į DARBO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS

Įsakymas „Dėl LGKVC Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo“

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022 10 04