Skelbimai

DARBO TARYBOS RINKIMAI SPALIO 27 D.

2022 10 13

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Darbo tarybos rinkimai vyks spalio 27 d. nuo 8 val. iki 17 val. visuose teritorinių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) skyrių bei metodinio skyriaus patalpose.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 (trijų) nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Lietuvių gestų kalbos vertimo centru turintys darbuotojai.

Darbo taryba renkama visuotine ir lygia rinkimų teise slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Į Darbo tarybą renkami 5 (penki) nariai iš siūlomų kandidatų sąrašo.

Kiekvienam rinkimuose dalyvaujančiam darbuotojui pasirašytinai išduodamas balsavimo biuletenis, kuriame jis turės pažymėti nuo 1 iki 5 kandidatų, už kuriuos atiduoda balsą.

Darbo tarybos rinkimų komisija primena:
Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojus atstovaujantis organas. Darbuotojai per darbo tarybą turi teisę būti informuoti ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviu, su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimų ir gynimu susijusiais klausimais.

KANDIDATŲ Į DARBO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė Vardas

Pareigos

1.

Aliaševič Kazimiež

Vilniaus teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėjas

2.

Daunienė Mantė

Metodinio skyriaus vyr. specialistė

3.

Dragūnienė Danguolė

Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja

4.

Dulskaitė-Pauliukienė Indrė

Panevėžio teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja

5.

Kvietkienė Evelina

Šiaulių teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja

6.

Malelienė Dalia

Klaipėdos teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja

7.

Matulienė Dovilė

Kauno teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja

8.

Naujokaitytė Justina

Kauno teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja

9.

Paulauskienė Rima

Panevėžio teritorinio skyriaus vyr. buhalterė

10.

Verbickienė Rūta

Vilniaus teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėja

Turintiems klausimų kreiptis į Darbo tarybos rinkimams organizuoti sudarytą rinkimų komisiją.

LGKVC darbo tarybos rinkimų komisija: Pirmininkas – Linas Vinickas,
                                                                 sekretorė – Lina Juozaitienė,
                                                                nariai – Nijolė Mackevičienė,
                               Rima Montvilienė,
Violeta Galdikienė,
Gintė Vaitkuvienė,
Zofija Makšimienė.

Anksčiau skelbta informacija

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022 10 13