Profesinis tobulėjimas

„Vertimas sporto tema“ – LGKVC Metodinio skyriaus mokymai

2022 07 04

Praėjusią savaitę LGKVC Metodinis skyrius organizavo vertėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus "Vertimas sporto tema", kuriuos vedė lektorius Tomas Ivanauskas. Buvo suorganizuotos net dvi mokymų sesijos 19 vertėjų, trukusios po dvi dienas (birželio 27-28 ir 29-30 d.). Kvalifikaciją kėlė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių skyrių vertėjai bei BPC darbuotojai.

Mokymų metu lietuvių gestų kalbos vertėjai tobulino gebėjimus versti sporto tematika. Buvo aptariama pagrindinė leksika, reikšmės, atitikmenys ir daryba lietuvių gestų kalboje, pateikiami vizualiniai aspektai vertime bei sinchroninio vertimo strategijos.

Kokiose situacijose pritaikome įgytas žinias?

  • Verčiame įvairius sportininkų apdovanojimus.
  • Verčiame interviu su kurčiaisiais sportininkais.
  • Verčiame kurtiesiems sportininkams dalyvaujant girdinčiųjų varžybose.
  • Atliekame vertimus televizijoje sporto tematika, aukštosiose mokyklose bei daugelyje kitų situacijų.

Paskutinį kartą redaguota: 2022 07 04