Profesinis tobulėjimas

Mokymai „Taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas vertimo metu“

2022 03 02

Vasario 25 dieną LGKVC Klaipėdos teritorinio skyriaus vertėjai dalyvavo lektorės Silvijos Masalskienės mokymuose ,,Taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas vertimo metu“. Lektorė įvairiuose mokymo centruose, valstybinėse institucijose, verslo įmonėse veda seminarus bei mokymus, konsultuoja specialistus individualiai. Mokymų metu lektorė skatino gestų kalbos vertėjus būti aktyviais, diskutuoti, pasidalinti savo patirtimi, nagrinėjo praktines darbo metu pasitaikančias problemas, stengėsi atsakyti į klausytojams aktualius klausimus, patarti.

Vertėjai gilino žinias šiose srityse: taisyklingos sakytinės kalbos reikalavimai, žodžių normos, žodžių darybos reikalavimai, žodžių formų vartojimas, taisyklingas žodžių junginių ir sakinių sudarymas.
Buvo naudinga ir informatyvu.

Tuo pačiu norime padėkoti įmonei „BE-GE Baltic“, UAB prisidėjusiai finansiškai keliant vertėjų kvalifikaciją.

LGKVC Klaipėdos teritorinis skyrius, Virga Rimkuvienė


Paskutinį kartą redaguota: 2022 06 01