Profesinis tobulėjimas

Lietuvių gestų kalbos metodinio skyriaus informacija

2021 06 16

LGKVC lietuvių gestų kalbos metodinio skyriaus vyriausiosios specialistės Ieva Aužbikavičienė ir Ada Zabulionytė kovo - birželio mėnesiais vykdė lietuvių gestų kalbos mokymus įvairioms vartotojų grupėms. Dėl pandeminės situacijos Lietuvoje mokymai vyko nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Mokyti bei mokytis gestų kalbos nuotoliniu būdu yra sudėtingiau nei gyvai, dėl to buvo sudarytos nedidelės 10-12 žmonių grupės. Jau išdalinti pažymėjimai A1.1 bei A1.2 lygio mokymų dalyviams ir netrukus mokymus baigs grupė medicinos darbuotojų A1.1 lygiu.

Taip pat pradėti vykdyti vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Birželio 11 d. lektorės kartu su l.e.p vedėja Lina Juozaitiene lankėsi LGKVC Šiaulių teritoriniame skyriuje, birželio 14 d. LGKVC metodiniame skyriuje į kursus atvyko nuotolinio vertimo poskyryje dirbantys vertėjai. L.e.p. vedėja Lina Juozaitienė pristatė naujai įsteigtą metodinį skyrių, planuojamas jo veiklas bei kvietė vertėjus kreiptis į skyrių, siūlyti mokymų temas, bendradarbiauti, o lektorės vedė mokymus vertėjams tema „Kurtystė“. Šiuos kursus planuojama vesti visuose vertimo centro teritoriniuose skyriuose.


Paskutinį kartą redaguota: 2021 09 09