Profesinis tobulėjimas

LGKVC metodinio skyriaus mokymai

2021 06 17

Birželio 11-ąją į LGKVC Šiaulių teritorinį skyrių atvyko svečiai – LGKVC metodinio skyriaus vyriausiosios lektorės Ada Zabulionytė, Ieva Aužbikavičienė ir Lina Juozaitienė. Vertėjos gavo puikią progą sudalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose „Kurtystė – Audizmas“. Prieš paskaitą, L. Juozaitienė supažindino su metodinio skyriaus veikla, nuveiktais darbais ir ateityje planuojamais mokymais, kuriose galės dalyvauti vertėjos. Taip pat padrąsino, esant poreikiui kreiptis, kartu dirbti, o keliantis kvalifikaciją, net ir prisidėti prie metodinės medžiagos ruošimo jų skyriuje.
Paskaitos metu vertėjos gavo daug naujos ir naudingos informacijos apie kurtystės, audizmo sampratas, jų istoriją. Kai kurios prisiminė ir tai ką buvo išmokusios dar kolegijoje. Mokymai buvo interaktyvūs, linksmi, pilni įvairių užduočių ir žaidimų. Laikas su lektorėmis prabėgo labai greitai, o kiekvienos temos analizę papildė ir aktyvios vertėjų ir lektorių diskusijos. Tikimės dar ne kartą sulaukti šių svečių mūsų skyriuje, dalyvauti jų mokymuose ir tęsti bendradarbiavimą.

LGKVC Šiaulių teritorinis skyrius

Paskutinį kartą redaguota: 2021 09 09