Naujiena

VIKO kviečia studijuoti kurčiuosius

2014 06 02

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia studijuoti Pradinio ugdymo ir Socialinę pedagogiką kurčiuosius.

Pasistengsime, kad studijos būtų įdomios ir naudingos.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Jei susidarys ne mažesnė nei 5 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų grupė, fakultetas užtikrins visų paskaitų vertimą į gestų kalbą, nes nuolat fakultete dirbančio lietuvių gestų kalbos vertėjo dėka galėsi lankyti visas paskaitas nesijaudindamas, kad nebus kam išversti.

Fakultete taip pat rengiami lietuvių gestų kalbos vertėjai. Būsimi lietuvių gestų kalbos vertėjai bei juos rengiantys dėstytojai taip pat visada pasirengę padėti čia studijuojantiems kurtiesiems.

Taigi, jei dar nenusprendei, kur norėtum studijuoti, rinkis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomas socialinės pedagogikos ar pradinio ugdymo pedagogikos studijų programas.

Socialinę pedagogiką siūloma studijuoti mėgstantiems analizuoti ir vertinti aplinką, turintiems organizacinių gebėjimų, gebantiems išklausyti ir spręsti jaunosios kartos problemas, svajojanties apskritai padėti žmonėms.

Studijuodamas šią studijų programą išmoksi:

pažinti vaiką, paauglį, jaunuolį, jo poreikius ir problemas; atpažinti įvairaus amžiaus asmenų sociokultūrinius skirtumus; atpažinti kultūrinius skirtumus ir atsižvelgti į juos; bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko, paauglio, jaunuolio šeimomis, kitais specialistais ir socialiniais partneriais, teikti vaikui, paaugliui, jaunuoliui ir jų šeimoms LR įstatymų nustatytą pagalbą.

Galėsi rinktis vieną iš specializacijų:

1. Kultūrinių renginių organizavimo (išmoksi organizuoti įvairius renginius).

2. Darbo su rizikos grupės vaikais (išmoksi spręsti rizikos grupei priklausančių vaikų problemas bei jiems padėti).

Gali pasirinkti studijų formą: nuolatines (studijuosi 3 metus) ar ištęstines (studijuosi 4 metus) studijas.

Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.

Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Kasmet vyksta rudens ir pavasario - dviejų savaičių trukmės - sesijos, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais.

Visos paskaitos tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentams bus verčiamos nuolat čia dirbančio lietuvių gestų kalbos vertėjo.

Studijų pabaiga.

Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą. Baigus studijas suteikiamas socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

Kokios karjeros galimybės?

Galėsi dirbti socialiniu pedagogu visų tipų švietimo įstaigose ir institucijose, visuomeninėse organizacijose, dirbti pagal pasirinktą specializaciją.

Pradinio ugdymo pedagogiką siūloma studijuoti kūrybinių idėjų turinčius, gebančius bendrauti, nestokojančius kantrybės, svajojančius tapti pirmuoju mokytoju.

Studijuodamas šią studijų programą išmoksi:

sukurti vaikui puikias adaptacijos mokykloje sąlygas; pažinti ir vertinti vaiką, jo pažangą ir galimybes; kūrybiškai mokyti vaiką.

Galėsi rinktis vieną iš specializacijų:

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogiką (gilinsi vaikų ruošimo mokyklai žinias ir gebėjimus).

2. Ankstyvąjį techninį ugdymą (gilinsi informacinių technologijų taikymo mokant pradinių klasių mokinius žinias ir gebėjimus). 

Gali pasirinkti studijų formą: nuolatines (studijuosi 3 metus) ar ištęstines (studijuosi 4 metus) studijas.

Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.

Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Kasmet vyksta rudens ir pavasario - dviejų savaičių trukmės - sesijos, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais.

Visos paskaitos tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentams bus verčiamos nuolat čia dirbančio lietuvių gestų kalbos vertėjo.

Savęs pažinimo ir saviraiškos studijų pabaiga.

Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą. Baigus studijas suteikiamas pradinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

Kokios karjeros galimybės?

Galėsi dirbti visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose pradinių klasių mokytoju ar pedagogu pagal pasirinktą specializaciją.

Drąsiai ir nedvejodamas rinkis studijas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, nes čia Tavęs laukia.

Jei kyla klausimų, rašykite vikopedagogai@gmail.com

Išsami informacija stojantiesiems http://pdf.viko.lt/lt/page/stojantiesiems

Šaltinis: http://pdf.viko.lt/lt/viko_news/read/kvieciame-studijuoti-kurciuosius


Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 08