Naujiena

Susitikimas su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos mokiniais

2018 04 27

Balandžio 26 dieną, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, vyko susitikimas su 6-10 klasių mokiniais. Mokyklos direktorė L. Gervinskienė kartu su darbuotojais nusprendė surengti susitikimą su organizacijų atstovais - Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktore, jos pavaduotoju, taip pat Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktore, Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovais, mokyklos darbuotojais. Susitikimo tikslas - padiskutuoti labai svarbia bei aktualia tema – patyčios ir elgesio problemos.

Kodėl mokytojai jaučiasi emociškai nesaugūs mokykloje, jaučia vaikų nepagarbą, sunku susikalbėti su vaikais? Kartu padiskutuoti, išsiaškinti patyčių priežastis, kad ir vaikams būtų geriau, ir mokytojai jaustųsi geriau dirbdami savo darbą.
Surasti abipusį spredimą, užmegztį tarpusavio ryšį ir pagerinti santykius.

Buvo išklausyta, kaip patys vaikai vertina savo elgesį su juos supančia artima aplinka – mokytojais, kitų įstaigų darbuotojais, draugais. Patys vaikai įvardijo, kad elgesio problema su mokytojais iš vaikų pusės yra labai stipri: „vaikai nepagarbiai elgiasi su suaugusiais, žemina, rodo negražius gestus. Suprantame, mums reikia mokytis pagarbos, mokytis gražiai elgtis.“

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorės J. Pugačiauskienės teigimu: „vaikai ateina į mokyklą mokytis, įgyti žinių. Ne žeminti kitų, o mokytis. Mokytojas yra labai svarbus ir jis atlieka labai sunkų darbą. Ir nors ne visos pamokos, temos yra įdomios – nereikia niekinti pedagogo dėl dėstomo dalyko ar temos. Blogai elgdamiesi – švaistote savo brangų laiką. Dabar mokytis ir ugdyti save – yra Jūsų, vaikai, vertybė ir tikslas".

A. Bražinskas skatino vaikus būti aktyviais, mokytis, siekti aukštumų. „Jūs galite būti toji karta, kuri mokys ir norės, kad Jus gerbtų – tad pagalvokite apie savo elgesį. Jeigu norite, kad Jus gerbtų – gerbkite kitus“.

LKD viceprezidentas K. Vaišnora ragino vaikus būti kartu, bendrauti, užsiimti įdomiomos veiklomis, skirti laiko savęs ugdymui, o ne tyčiotis iš mokytojų bei vieni iš kitų.


Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 04