Naujiena

Susitikimai su Vilniaus kolegijos praktikantais

2022 04 29

Lietuvių gestų kalbos vertimo centre šiuo metu praktiką atlieka 10 Vilniaus kolegijos Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos antrakursių. Siekiant įgyvendinti studentų praktikos tikslus buvo organizuoti susitikimai su LGKVC direktore R. Leonavičiene ir teisininku L.Vinicku.

Balandžio 26 d. įstaigos vadovė supažindino studentus su vertimo centro istorija. Praktikantai sužinojo, kaip dirbo gestų kalbos vertėjai iki ir po apskričių vertėjų centrų steigimo - aptarti veiklos specifikos pokyčiai, iššūkiai, su kuriais susidurdavo paslaugų teikėjai, gestų kalbos vertėjo statuso įtvirtinimas. Susitikimo metu pristatyta minėtų centrų reorganizacija, Nuotolinio vertimo poskyrio atsiradimo istorija bei LGKVC Metodinio skyriaus įsteigimas.

 Balandžio 29 d. teisininkas L.Vinickas pristatė gestų kalbos vertėjo veiklą reglamentuojančius dokumentus, aptarė įstaigos struktūrą, atsakė į studentų klausimus.

Tikimės, kad tokio pobūdžio susitikimai praplečia būsimųjų vertėjų profesinį akiratį bei stiprina jų pasirinkimą ateityje darbuotis gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo srityje.

LGKVC informacija


Paskutinį kartą redaguota: 2022 04 29