Naujiena

Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 17 - asis suvažiavimas

2018 06 12

Birželio 2 - 3 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete, Mažojoje konferencijų salėje vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 17 - asis suvažiavimas. Išrinktas naujasis LKD prezidentas - Kęstutis Vaišnora bei naujoji valdyba!
Viena iš diskusijų moderatorių buvo mūsų centro (Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų) direktorė - Ramunė Leonavičienė. Kartu suvažiavime dalyvavo ir pranešimus skaitės centro darbuotojai Arūnas Bražinskas ir Vytautas Valiauga.
Abi dienas, 5 miestų (Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) gestų kalbos vertėjų centrų komanda darbavosi suvažiavime. Vertimas vyko tiek žodine, tiek į gestų kalbą, taip pat veidrodiniu būdu - verčiant moderatoriams.
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė nuoširdžiai dėkoja visiems vertėjams už nuoširdų bei puikų darbą!

Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 04