Naujiena

Lietuvių gestų kalbos vertėjai rinkosi pasidalinti savo gerąja patirtimi

2014 09 22

2014 m. rugsėjo 20-21 dienomis Antšunijuose, Tauragės raj., vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (toliau - Asociacija) organizuojama konferencija-seminaras “Kurčias ir girdintis vertėjai - lygiaverčiai partneriai”, į kurį sugūžėjo gausus būrys gestų kalbos vertėjų iš visos Lietuvos.
Asociacijos prezidentei Ramunei Leonavičienei įkvepiančia darbui kalba nuteikus visus pradėti renginį, ankstyvą šeštadienio rytą susirinkusiųjų pasveikinti atskubėjo Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, kuris dėkojo gestų kalbos vertėjams už jų sunkų, tačiau labai reikšmingą darbą. Lietuvių gestų kalbos vertėjus video siužete taip pat sveikino garbingi kolegos iš užsienio, o Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkas Mykolas Balaišis, pristatydamas netrukus prasidėsiantį projektą „Kalbų tiltai“, kvietė gestų kalbos vertėjus aktyviai dalyvauti šio projekto veiklose.
Tris dienas vykusio renginio metu buvo aptarti šios profesijos atstovams aktualiausi klausimai, lukštenamos opiausios problemos, ieškoma bendrų problemų sprendimo būdu. Savo patirtimi su susirinkusiaisiais dalijosi ir kolegos iš užsienio: Ukrainos gestų kalbos vertėjas ir WASLI (Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacija - aut. past.) narys Igor Bondarenko skaitė pranešimą “Gestų kalbos vertėjai Eurazijoje”, o Lina Kankevičiūtė, atvykusi į konferenciją-seminarą iš Anglijos, pasakojo apie gestų kalbos vertėjų darbą Didžiojoje Britanijoje.
Taip pat savo kolegoms įdomius pranešimus pristatė ir visų didžiųjų Lietuvos miestų gestų kalbos vertėjų centrų atstovai. K. Rimkienė iš Klaipėdos skaitė pranešimą apie komandinį darbą švietimo įstaigose, o Vilniaus vertėjos K. Tamulevičiūtė ir R. Čiapaitė, negalėdamos dalyvauti konferencijoje, savo video pranešime papasakojo apie gestų kalbos vertėjų komandinį darbą kurčiųjų olimpinėse žaidynėse. G. Vaitkuvienė iš Šiaulių analizavo Etikos kodekso nuostatų pritaikymą Šiaulių gestų kalbos vertėjų centre, kaunietės V. Tadaravičienė ir M. Jaskūnienė papasakojo apie komandinį darbą ieškant paramos renginiui, o R. Vaičeliūnienė linksmai pristatė kolegų iš Panevėžio darbo ypatumus.
Didžiausias dėmesys konferencijos-seminaro metu buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams. Asociacijos Prezidentei pristačius svarbiausius gestų kalbos vertėjų komandinio darbo principus, o Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorės pavaduotojui Arūnui Bražinskui paskaičius pranešimą apie kurčiuosius vertėjus, visi susirinkusieji kibo į darbą. Pastariesiems atlikti praktines užduotis komandoje su kolega – kurčiu gestų kalbos vertėju, padėjo į renginį atvykę kviesti kurtieji, kurie, kaip lygiaverčiai partneriai, turėjo galimybę bent trumpam pabūti vertėjais. Jie maloniai talkino užduočių metu verčiant į gestų ir į žodinę kalbas, leido gestų kalbos vertėjams pabandyti veidrodinį vertimą, o vėliau savo įžvalgomis pasidalino per aptarimą.
Be to, vienu ryškiausių įvykių gestų kalbos vertėjų gyvenime tapo profesinio Etikos kodekso patvirtinimas. Ilgai lauktą, brandintą ir puoselėtą dokumentą savo parašu įtvirtino Asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. Visi susirinkusieji džiaugėsi, kad pagaliau yra nustatyti gestų kalbos vertėjų darbo etikos standartai, dėl kurių ateityje kils mažiau nesusipratimų atliekant vertimo paslaugas. Pasirašant šį dokumentą viltasi, kad Etikos kodeksas taps gestų kalbos vertėjų profesinio tobulėjimo pagrindu.
Renginio organizatoriai labai džiaugiasi aktyviu susirinkusiųjų dalyvavimu konferencijos-seminaro veiklose ne tik diskutuojant gestų kalbos vertėjams aktualiais klausimais, bet ir išbandant savo jėgas praktinėse veiklose. Tikimasi, kad ir toliau pavyks sukviesti gausų būrį kolegų dalintis savo gerąja patirtimi ir tobulinti savo praktines žinias.
Justina Vertelkaitė
LGKVA sekretorė

Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 08