Naujiena

LGKVC gestų kalbos vertėjų komanda hibridiniu būdu vertė tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas šiandieninėje mokykloje“

2023 01 18

Sausio 5 d. Klaipėdos technologijų mokymo centras su partneriais suorganizavo tarptautinę konferenciją „Įtraukusis ugdymas šiandieninėje mokykloje: Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Lietuvos patirtys, galimybės, perspektyvos“. LGKVC gestų kalbos vertėjų komanda atliko šios konferencijos vertimą. Konferencija organizuota hibridiniu būdu, tad tai buvo didelis iššūkis ne tik technikų, bet ir vertėjų komandai. Vertimas vyko iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų bei tarptautinę kalbas, iš tarptautinės gestų kalbos į lietuvių gestų ir žodinę kalbas, taip pat iš lietuvių gestų kalbos į žodinę ir tarptautinę kalbas. Kokybiškas ir aiškus informacijos perteikimas buvo svarbus ne tik salėje, bet ir už kompiuterių ekranų sėdintiems dalyviams, kurių susirinko net virš 200.

Esant tokiai situacijai, svarbiausia dalis buvo pasiruošiamieji darbai: vyko vertėjų komandų formavimas, ruošimasis iš anksčiau lektorių pateiktų skaidrių, nuotoliniai pasitarimai su lektoriais ir vertėjais, pačių vertėjų pasitarimai, kaip dirbti. Rūpestingai ir atsakingai atlikti namų darbai davė didelį ir svarbų rezultatą – užtikrintas kiek galima maksimaliai kokybiškas konferencijos vertimas, vertėjų komanda dirbo vieningai susitelkusi, buvo pasiruošusi bet kuriuo momentu padėti kolegoms. Jų atliktas darbas neliko nepastebėtas – paliko konferencijos dalyviams bei lektoriams didelį įspūdį ir sulaukė daugybės teigiamų įvertinimų.

Už pagalbą ruošiantis ir sėkmingai įgyvendintą darbą dėkojame LGKVC Klaipėdos (Nina Šamakova, Kristina Rimkienė, Virga Rimkuvienė, Gabija Petrauskytė, Violeta Galdikienė), Kauno (Arūnas Bražinskas, Loreta Veličkaitė, Arnoldas Matulis) ir Šiaulių (Gabija Naujokaitė, Aušra Naujokaitienė, Kristina Buntinė) teritorinių skyrių vertėjų komandoms!


Paskutinį kartą redaguota: 2023 01 18