Naujiena

Konferencija "LGK mokymo perspektyvos"

2015 03 27

Šių metų kovo 27 d. Vilniaus kolegijos (VIKO) Pedagogikos fakultete vyko ES SF finansuojamo projekto „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ baigiamoji konferencija „LGK mokymo perspektyvos“.
Konferencijos metu LKD l. e. p. prezidentas V. Pivoras skaitė pranešimą „Lietuvių gestų kalbai – 20 m.“, kurio metu atkreipė dėmesį į gestų kalbos svarbą bei jos teikiamus privalumus. LKNUC gimnazijos skyriaus vedėja J. Levickienė apie lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos teikiamą naudą ugdymo procese pristatė savo pranešime „LGK kaip gimtosios kalbos mokymo situacija ir perspektyvos“, o Surdologijos centro specialistė I. Čereškaitė skaitė pranešimą „Gestų kalbos kaip antrosios mokymo plėtra“. VDU dėstytojas A. Bražinskas savo pranešimu „Kurtumo dovana (Deaf Gain)“ susirinkusiems vaizdžiai papasakojo apie kurtumo teikiamus privalumus.
VIKO lektoriai M. Danielius ir A. Barisevičius trumpai pristatė vykdytas projekto veiklas, pagrindines gaires ir pasiektus rezultatus, iš kurių svarbiausi – mokytojų įgyta kvalifikacija bei TG (tarptautinių gestų) vertėjų patirtis. Galutinį projekto apibendrinimą ir dalyvių įvertinimą, gautą susumavus respondentų anketų atsakymus, pateikė projekto dalyvė V. Ivanauskienė. Organizatoriai džiaugėsi, jog respondentai teigiamai atsiliepė apie šį projektą, kuriame buvo galima dalyvauti ne tik gyvai, bet taip pat ir nuotoliniu būdu. Taip pat projekto vadovas M. Balkevičius pasidžiaugė, kad projekto metu buvo parengta LGK mokymo programa, sukaupti paskaitų įrašai bei mokymo filmai, surinkta mokomoji užsienio literatūra, išversti užsienių lektorių pranešimai.
Konferencijos pabaigoje visiems projekto dalyviams buvo įteikti baigimo pažymėjimai. Projekte dalyvavo ir pažymėjimai buvo įteikti trims mūsų centro darbuotojams: R. Leonavičienei, A. Bražinskui bei V. Valiaugai.
Projektas truko dvejus metus, jame dalyvavo 44 pedagogai iš visos Lietuvos.

Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 05