Naujiena

Informacija apie Lietuvių gestų kalbos metodinį skyrių

2021 03 31

Lietuvių gestų kalbos vertimo centre nuo 2021 m. pradėjo veikti naujas struktūrinis padalinys Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius. Šio skyriaus tikslas – užtikrinti lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimą, mokymų organizavimą bei visuomenės švietimą gestų kalbos vartojimo klausimais.
Naujasis skyrius bus atsakingas už organizuojamus lietuvių gestų kalbos mokymus vertėjams ir įvairioms tikslinėms grupėms (medicinos, policijos darbuotojams ir kitų viešųjų paslaugų teikėjams bei visiems besidomintiems), vykdys šviečiamuosius seminarus bei teiks konsultacijas apie lietuvių gestų kalbą ir jos vartojimą, bendradarbiaus su kitomis kurčiųjų organizacijomis.
Šiuo metu jau pradėti vykdyti mokymai girdintiesiems, planuojama apmokyti 45 asmenis.

Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius


Paskutinį kartą redaguota: 2021 03 31