Naujiena

Gestų kalbos 20-metis paminėtas kartu su Kauno rajono kurčiųjų bendruomene

2015 05 04

Gegužės 4 d.  Kauno rajono savivaldybėje Kauno rajono kurčiųjų bendruomenė paminėjo lietuvių gestų kalbos 20-metį. 1995 gegužės 4-ąją kurčiųjų gestų kalba buvo pripažinta gimtąja kalba. Minėjimo dalyvius pasveikino Seimo narė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė. Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės pirmininkas Kęstutis Vaišnora kalbėjo apie kurčiųjų kultūrą ir jos įtaką socialinių paslaugų poreikiui. Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys Vytautas Valiauga papasakojo apie kurčiųjų padėtį Europoje. Lietuvių gestų kalbos 20 – mečio minėjimas šiandien vyko ir Kauno rajono savivaldybėje. Minėjimą organizavo Kauno rajono kurčiųjų pirminė organizacija kartu su Kauno rajono savivaldybe. Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės pirmininko Kęstučio Vaišnoros įspūdžiai:
„Be galo norėčiau asmeniškai ir Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės vardu pasidžiaugti bei padėkoti Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui, Kauno rajono savivaldybės mero pirmajam pavaduotojui Kęstučiui Povilaičiui, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Angelei Ščiukauskienei, kad jie prisidėjo prie šios akcijos bei renginio metu pasveikino kurčiuosius, gimtąja gestų kalba. Smagu, kad skyrėte laiko pamokėlėms ir išmokote pasisveikinti bei pasveikinti kurčiuosius su JŲ svarbiausia diena gestų kalba parodydami “Šiandien gestų kalbos 20 – mečio jubiliejus, sveikinu!”. Mums tai reiškia tikrai labai daug, nes Jūsų parodytas dėmesys dar kartą įrodė, kad mes esame svarbūs ir Jums nuoširdžiai rūpime! Visada smagu su Jumis bendradarbiauti! Dėkoju LR Seimo narei Ramintai Popovienei, kuri dalyvavo minėjime ir išsakė šiltus sveikinimo žodžius! Džiaugiuosi, kad esate su mumis, nepabijojote prieš kamera pasveikinti kurčiuosius gestų kalba. Jūsų nuveikti darbai vardan mūsų, didelis indėlis sprendžiant problemas. Dėkoju Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorei Linai Marozaitei Čapienei, kad pasidalinote savo dėmesiu ir šią dieną buvote kartu! Dėkoju Kauno rajono socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojai Rimai Jusienei bei specialistei Evelinai Davainienei už nuolatinę pagalbą, bendradarbiavimą bei rūpestį organizuojant šį minėjimą bei Jūsų dalyvavimą. Dėkoju Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos nariui Vytautui Valiaugai, kuris prie mano pranešimo “Kurtumas – savita kultūra, daranti įtaką socialinių paslaugų poreikiui” pristatė savo pranešimą “Kurtieji Europoje”. Dėkoju Mykolui Baraišiui už atliktą imituojamą dainą, kuri privertė mus susikabinti už rankų ir parodyti, kad susikibę už rankų, būdami vieningi, galime tikrai daug! Dėkoju Kauno rajono dailiųjų amatų būrelio vadovei Rūtai Motiejūnienei už gražią Kauno rajono kurčiųjų būrelio narių parodą. Dėkoju ir lietuvių gestų kalbos vertėjoms už suteiktas vertimo paslaugas! O svarbiausia dėkoju visiems kurtiesiems už tai, kad esate! Didžiuokimės gestų kalba, puoselėkime ir saugokime ją! Nes gestų kalba – tai kurčio žmogaus teisė!“
Savivaldybėje surengtą kurčiųjų bendruomenės dailiųjų amatų būrelio parodą aplankė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. K.Vaišnora merui įteikė padėką– bendrijos narių rankomis sukurtą Kauno rajono savivaldybės herbą.
Vyko šiltas bendravimas tarp savivaldybės vadovų ir kurčiųjų bendruomenės narių.

KRS ir Ramintos Popovienės biuro informacija.

Nuotraukose: Gestų kalbos 20-mečio minėjimo metu.


Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 05