Naujiena

Dėl vertimo gestų kalba problemų aukštosiose mokyklose diskutuota Neįgaliųjų reikalų departamente

2015 06 11

Birželio 11 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko  susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio studijų fondo, aukštųjų mokyklų, Gestų kalbos vertėjų centrų, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos bei Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos atstovais dėl vertimo gestų kalba aukštosiose mokyklose. Susitikimo metu aptartos vertimo gestų kalba organizavimo aukštosiose mokyklose problemos: vertimo paslaugų aukštosiose mokyklose finansavimo galimybės, šiuo metu teikiama finansinė pagalba studijuojantiems neįgaliesiems, vertėjų teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas.
Vertimas aukštosiose mokyklose yra prioritetinė sritis, kadangi išsilavinę žmonės skatina tikrąją kurčiųjų integraciją visuomenėje. Tačiau išaugus stojančiųjų į aukštąsias mokyklas kurčiųjų skaičiui, užtikrinti pilnavertį paslaugų teikimą tampa sunku dėl gestų kalbos vertėjų stygiaus ir paskaitų laiko nesuderinimo. Taip pat, patys kurtieji anksčiau nesikreipė į atsakingas institucijas dėl galimų problemų sprendimo būdų.
Diskusijoje buvo dalintasi idėjomis, kaip būtų galima pagerinti esamą situaciją švietimo įstaigose. Viena jų, iš studijų fondo tikslines išmokas kurčiųjų specialiesiems poreikiams tenkinti pakeisti apmokėjimui už vertimą gestų kalba. Tačiau susiduriama su problema, kad nėra pakankamai informacijos apie privačius gestų kalbos vertėjus ir jų paslaugų įkainius. Taip pat buvo sutarta, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai nėra susipažinę su gestų kalbos vertėjų darbu, todėl būtina skatinti bendradarbiavimą tarp gestų kalbos vertėjų centrų ir aukštųjų mokyklų. Tam įgyvendinti būtina supažindinti aukštųjų mokyklų personalą su gestų kalbos vertėjo profesija, gestų kalba ir kurčiųjų kultūra.
Siekiant išsiaiškinti kurčiųjų studentų poreikius, susitikimo metu Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija įsipareigojo atlikti apklausą gestų kalba, kurios rezultatai bus naudojami rašant projektus ir formuojant valstybės socialinės politikos gaires.

Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 05