Naujiena

Asociacijos Tarybos narių susirinkimas KAGKVC

2014 01 17

2014 metų, sausio 17 d. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centre (KAGKVC) vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (toliau – Asociacijos) Tarybos narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos gestų kalbos vertėjų centrų direktoriai bei Asociacijos Tarybos nariai iš visų miestų.
Susitikimo metu buvo nagrinėjamas gestų kalbos vertėjų Etikos kodekso klausimas ir teikiami siūlymai jo tobulinimui; susisteminami gestų kalbos vertėjų darbo tikslai ir uždaviniai. Taip pat kalbėta apie informacinio-mokomojo seminaro bei gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos kėlimo kursų būtinumą ir šių metų perspektyvas jiems organizuoti. Susitikimo metu Asociacijos Tarybos nariai svarstė apie galimybę sudaryti kompetentingų lietuvių gestų kalbos vertėjų, kurie būtų kviečiami versti aukšto lygio renginius, sąrašą. Taip pat buvo aptariami ir kiti Asociacijai svarbūs klausimai.

Paskutinį kartą redaguota: 2019 11 08