Medijų vertimas

Laida „Saulės miesto lyderiai“, 13 serija (su vertimu į gestų k.)

2021 09 15

Idėjos ir video autoriai: Šiaulių miesto savivaldybė

Įprasminant iškilaus šiauliečio profesoriaus, filosofo, pedagogo, VDU rektoriaus Stasio Šalkauskio atminimą, Šiaulių miesto savivaldybė įsteigė jo vardo premiją už tautos kultūros, meno, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą ir plėtojimą.

Šiemet premijos laureatu tapo J. E. Vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris, kaip ir Stasys Šalkauskis, savo darbais ir veikla skelbia tikėjimo ir žinojimo harmoniją, ypatingai rūpinasi jaunimo dora, kultūra ir ugdymu. „Atidarykime langus ir į savo širdis įsileiskime meilės šviesą“, – šiauliečius ragina Vyskupas.

Su J. E. Vyskupu Eugenijumi Bartuliu kalbasi Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė.

Stasio Šalkauskio vardo premijos idėją pirmiausiai įgyvendino išeivijos lietuviai. Atkūrus nepriklausomybę, 1991 m. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių skyriaus iniciatyva, premija pradėta teikti ir Lietuvoje. Tuomet buvo išrinkta 10 laureatų. Po 7-erių metų pertraukos – 2018 m. Šiaulių m. savivaldybė atkūrė Stasio Šalkauskio premiją.

Iki šiol paskelbta 11 premijos laureatų, tarp kurių – prezidentas Valdas Adamkus, filosofai Leonidas Donskis, Romualdas Ozolas, prof. Vytenis Rimkus ir kiti.

Vaizdo įrašas su vertimu į gestų kalbą: 

LGKVC Šiaulių teritorinis skyrius 


Paskutinį kartą redaguota: 2021 09 15