Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius

Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius yra Lietuvių gestų kalbos vertimo centro struktūrinis padalinys, kurio paskirtis - užtikrinti gestų kalbos mokymo programų rengimą, mokymų organizavimą bei visuomenės švietimą gestų kalbos vartojimo klausimais.


Paskutinį kartą redaguota: 2021 02 09