Gestų kalbos vertėjai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis:

vardas.pavarde@vertimaigestais.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas.

Jei darbuotojas turi dvi pavardes sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

Klaipėdos teritorinis skyrius
Marytė Savickaitė Marytė Savickaitė 2

Marytė Savickaitė

Koordinatorė-vertėja
Nina Šamakova Nina Šamakova 2

Nina Šamakova

Vertėja-konsultantė
Liuda Venckuvienė Liuda Venckuvienė 2

Liuda Venckuvienė

Komunikacijos asistentė
Violeta Galdikienė Violeta Galdikienė 2

Violeta Galdikienė

Vertėja
Arnestas Karpauskas Arnestas Karpauskas 2

Arnestas Karpauskas

Vertėjas
Virga Rimkuvienė Virga Rimkuvienė 2

Virga Rimkuvienė

Vertėja
Kristina Rimkienė Kristina Rimkienė 2

Kristina Rimkienė

Vertėja
Dalia Malelienė Dalia Malelienė 2

Dalia Malelienė

Vertėja
Gabija Petrauskytė Gabija Petrauskytė 2

Gabija Petrauskytė

Vertėja
Austė Raudaitė Austė Raudaitė 2

Austė Raudaitė

Vertėja
Austėja Tučiūtė Austėja Tučiūtė 2

Austėja Tučiūtė

Vertėja
Danutė Tumaitienė Danutė Tumaitienė 2

Danutė Tumaitienė

Vertėja (Šilutės sav.)
Silvija Balserienė Silvija Balserienė 2

Silvija Balserienė

Vertėja (Tauragės apskr.)
Rasa Kancevyčienė Rasa Kancevyčienė 2

Rasa Kancevyčienė

Vertėja (Tauragės apskr.)
Paskutinį kartą redaguota: 2023 10 09