Gestų kalbos vertėjai

Koordinatorė-vertėja
Marytė Savickaitė

Vertėja
Liuda Venckuvienė

Vertėjas
Arnestas Karpauskas

Vertėja
Simona Savickienė

Vertėja
Laima Žukova

Vertėja
Gabija Petrauskytė

Vertėja
Austėja Tučiūtė

Vertėja-konsultantė
Nina Šamakova

Vertėja
Violeta Galdikienė

Vertėja
Virga Rimkuvienė

Vertėja
Kristina Rimkienė

Vertėja
Dalia Malelienė

Vertėja
Austė Raudaitė

Vertėja
Irena Šmaižienė (Skuodo sav.)

Vertėja
Danutė Tumaitienė (Šilutės sav.)

Vertėja
Silvija Balserienė (Tauragės apskr.)

Vertėja
Rasa Kancevyčienė (Tauragės apskr.)

Paskutinį kartą redaguota: 2022 11 18