D.U.K.
Ar Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra biudžetinė įstaiga?

Taip, Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra biudžetinė įstaiga. Visos vertimo paslaugos yra apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Ar gestų kalbos vertimo paslauga yra mokama?

Ne, gestų kalbos vertimo paslauga yra teikiama nemokamai.

Ar gestų kalbos vertėjai verčia taip pat ir kitomis kalbomis?

Ne, gestų kalbos vertėjai verčia tik į/iš lietuvių ir lietuvių gestų kalbos.

Ar gestų kalbos vertėjas teikia socialines paslaugas?

Ne, socialines paslaugas teikia kurčiųjų reabilitacijos centrų informantai-konsultantai.

Ar Lietuvoje yra ruošiami gestų kalbos vertėjai?

Taip, gestų kalbos vertėjus ruošia Vilniaus kolegija.

Kas yra Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija?

Tai asociacija, kurios pagrindinis tikslas yra pakelti gestų kalbos vertėjų profesinį lygį visoje Lietuvoje, dalintis informacija ir būti pagrindiniu informacijos šaltiniu vertimo klausimais. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija rūpinasi Lietuvos gestų kalbos vertėjų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu, taip mažinant klausos negalią turinčių asmenų socialinę atskirtį.

Kur galima išmokti gestų kalbos?

Lietuvių gestų kalbos galima išmokti Vilniaus kolegijoje, pasirinkus bakalauro laipsnį suteikiančią studijų programą (daugiau informacijos: https://www.viko.lt/studijos/studiju-programos/lietuviu-gestu-kalbos-vertimas/#lgkv); gestų kalbos mokymus organizuoja LGKVC Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius (daugiau informacijos: https://www.vertimaigestais.lt/istaigos-kontaktai-7/).

Taip pat gestų kalbos galima išmokti pasirinkus lietuvių gestų kalbos studijų dalyką Vytauto Didžiojo universitete (daugiau informacijos: http://uki.vdu.lt/uki-jums/kalbu-mokymas/studentams/).Neradote ieškomos informacijos? Norite sužinoti daugiau apie mūsų paslaugas? Susisiekite


Paskutinį kartą redaguota: 2022 08 12