Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Susisiekite

Mus galite rasti

3. REFERENTĖS-VERTĖJOS PAREIGOS

 

 

3.1. Rūpinasi įstaigos informaciniais fondais ir dokumentacijos tvarkymu pagal galiojančias      

       raštvedybos taisykles.

3.2. Sudaro įstaigos informacijos duomenų banką, teikia vadovui pasiūlymus dėl jo panaudojimo

       tobulinimo.

3.3. Informuoja įstaigos vadovą apie gaunamus pranešimus.

3.4. Protokoluoja įstaigos posėdžius.

3.5. Dalyvauja rengiant informacinių pranešimų bei metinių ataskaitų projektus apie įstaigos darbą.

3.6. Nustatyta tvarka registruoja įstaigos gaunamus bei siunčiamus raštus, dokumentus ir

       kitą informaciją, literatūrą, supažindina įstaigos administraciją ir darbuotojus su gaunamais    

       raštais, dokumentais.

3.7. Konsultuoja įstaigos darbuotojus dokumentų tvarkymo bei raštvedybos taisyklių laikymosi

       klausimais, rūpinasi jų vykdymu.

3.8. Informuoja vadovą apie vykdomų darbų eigą ir kontrolinių terminų laikymąsi.

3.9. Rengia įstaigos užsienio svečių darbo vizitų programas, prisilaikant protokolo reikalavimų,

       rūpinasi jų priėmimu.

3.10. Rengia darbo sutartis, įsakymus, ir kitą dokumentaciją.

3.11. Dalyvauja įstaigos organizacinėje veikloje.

3.12. Informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus,

         supažindina darbuotojus su darbo planais.

3.13. Rūpinasi, kad netrūktų kanceliarinių priemonių, patikimai ir tiksliai veiktų orgtechnika, kad

         įstaigos vadovo darbo vieta būtų tvarkinga.

3.14. Padeda organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą.

3.15. Vykdo vadovo atskirus pavedimus nustatytų funkcijų klausimais.

3.16. Įstaigos vadovo nurodymu pateikia, paruošia atskiriems vykdytojams reikiamus raštus,

         dokumentus ar informaciją.

3.17. Reikalauja, kad darbuotojai laiku ir atsakingai įvykdytų visus įstaigos administracijos

         nurodymus.

3.18. Nepriima iš atskirų vykdytojų netvarkingai parengtų dokumentų, kuriuos reikia perduoti

įstaigos vadovui ar kitoms organizacijoms.

3.19. Sudarinėja darbo ir atostogų grafikus.

3.20. Teikia kokybiškas vertimo palaugas.

3.21. Vertimo metu būna nešališka.

3.22. Neesant referentei-vertėjai, direktoriaus įsakymu paskiriamas kitas darbuotojas eiti šias pareigas.

LGKVC

 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lietuvių gestų kalbos
vertimo centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31,
LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260267
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.