Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Susisiekite

Mus galite rasti

3. GESTŲ KALBOS VERTĖJO PAREIGOS

 

3.1. Laikytis darbo tvarkos taisyklių.

3.2. Teikti kokybiškas vertimo paslaugas.

3.3. Tinkamai ir laiku atlikti užduotis ir pavedimus.

3.4.Vertimo metu būti nešališku.

3.5. Vykdyti vertimo užsakymų registraciją, informuoti asmenis (užsakovus) apie vertimo 

        paslaugos suteikimo tvarką bei vertėjo ir užsakovo teises ir pareigas.

3.6. Kreiptis pagalbos į specialistus, jei to reikalauja asmens (užsakovo ) interesai.

3.7. Neskleisti konfidencialios informacijos apie asmens (užsakovo) vertimo turinį be jo

        sutikimo tretiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos .

        įstatymai.

3.8.Gerbti kolegų žinias ir patirtį, būti jiems lojaliu.

3.9 Esant būtinumui (ligos atveju, komandiruotės ir kita ), privalu pavaduoti savo kolegas,

         informuojant centro administracijos vadovybę.

3.10. Informuoti administraciją apie vykdomų darbų eigą ir kontrolinių terminų laikymąsi.

3.11. Laikytis etikos kodekso su užsakovais.

3.12. Racionaliai naudoti esamas kanceliarines priemones, ryšių ir kompiuterinę techniką, kad

         darbo vieta būtų tvarkinga.

3.13. Kelti vertėjo kvalifikaciją.

3.14. Vykdyti vadovo atskirus pavedimus nustatytų funkcijų klausimais.

3.15. Sudarinėti mėnesines ir metines vertėjo darbo ataskaitas.

3.16. Vertėjas turi visas teises, kurias numato Lietuvos Respublikos įstatymai, Darbo kodeksas

          ir kiti teisės aktai reglamentuojantys darbo santykius.

3.17. Teikti pasiūlymus centro vadovybei asmenų ( užsakovų) aptarnavimo, darbo sąlygų ir 

          kitų klausimų sprendimams.

3.18. Iškilus problemoms nedelsiant informuoti Centro administraciją, apie kylančias problemas ar pavojingas gyvybei darbo sąlygas.

LGKVC

 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lietuvių gestų kalbos
vertimo centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31,
LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260267
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.