Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Susisiekite

Mus galite rasti

Naujienos

Birželio 2 - 3 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete, Mažojoje konferencijų salėje vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 17 - asis suvažiavimas. Išrinktas naujasis LKD prezidentas - Kęstutis Vaišnora bei naujoji valdyba!

Viena iš diskusijų moderatorių buvo mūsų centro (Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų) direktorė - Ramunė Leonavičienė. Kartu suvažiavime dalyvavo ir pranešimus skaitė centro darbuotojai Arūnas Bražinskas ir Vytautas Valiauga. Abi dienas, 5 miestų (Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) gestų kalbos vertėjų centrų komanda darbavosi suvažiavime. Vertimas vyko tiek žodine, tiek į gestų kalbą, taip pat veidrodiniu būdu - verčiant moderatoriams.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė nuoširdžiai dėkoja visiems vertėjams už nuoširdų bei puikų darbą!

 

Gegužės 21 – 26 dienomis Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Ramunė Leonavičienė kartu su centro pavaduotoju Arūnu Bražinsku bei gestų kalbos vertėjomis Rima ir Justina, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Egle Čeplikiene, Neįgaliųjų reikalų departamento direktore Asta Kandratavičiene bei departamento vyr. specialiste Rasa Grigaliūniene, Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentu (dabar - prezidentu) Kęstučiu Vaišnora ir Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriumi Ramūnu Maciulevičiu buvo išvykę į Vengriją.

Europos Parlamento Tarybos narys, Vengrijos kurčiųjų draugijos prezidentas Adam Kosa pristatė ES projektą, kurio lėšomis buvo įgyvendinta programa - „Kontact“. Supažindino su programos kūrėjais, galimybėmis, kaip pritaikyti programą Lietuvoje, jog kurtieji ir neprigirdintieji turėtų daugiau galimybių laisvai bendrauti.

Taip pat supažindino su gestų kalbos vertėjų ir paslaugų teikimo sistema, Vengrijos kurčiųjų draugijos veikla.

Dalinamės akimirkomis iš kelionės!

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras informuoja, kad vasaros metu trumpinamas nuotolinio vertimo paslaugų „Skype“ programa teikimo laikas. Nuo birželio 11 d. nuotolinio vertimo paslaugos teikiamos 8:00 - 17:00 valandomis. Įprastas paslaugų teikimas 8:00 - 20:00 valandomis bus tęsiamas nuo rugsėjo 3 d. 

     Vilniaus kolegijos, II kurso Lietuvių gestų kalbos vertimo studentės - Milda ir Elena. 
Šios studentės, nuo balandžio 15 iki gegužės 11 dienos, KAGKVC atliko vertėjo darbo stebėjimo praktiką. Įdomu, kokios patirties pasisėmė atlikdamos vertėjo stebėjimo praktiką, ką naujo sužinojo apie vertėjų darbą? Kas labiausia patiko praktikos metu? Su kokiais sunkumais teko susidurti? Ar praktika buvo naudinga? 
Milda ir Elena dalijasi savo įspūdžiais!

"1..2...3... BALANDŽIO 15 diena.Traukinys Vilnius – Kaunas pajuda, kartu su visais lūkesčiais ir begale klausimų. Kokia bus toji vertėjo darbo stebėjimo praktika. Kiek vertimų teks pamatyti, kokie jie, kaip jiems ruošiamasi ar nesiruošiama? Kokia vertėjo kasdienybė? 
Ir štai jau gegužės 11, paskutinį kartą praktikos metu judam traukiniu Vilnius- Kaunas. Visi klausimai, apie vertėjas atsakyti. Sužinota ir išnagrinėta ne tik vertėjų centro darbo veikla, bet ir vertimų specifika ir pamatyta kaip jiems ruošiamasi. Supratome, kad vertėjos visuomet turi būti pasiruošusios pakliūti į įvairiausias situacijas. Nuo kasdienių paslaugų vertimo iki konferencijų. Visas praktikos mėnuo atrodo tiesiog praskriejo. Gal dėl to, kad kas dieną sužinodavome vis kažką naujo, pamatydavom vis kitą vertimo situaciją, o gal dėl labai šaunaus vertėjų kolektyvo, kuris mus labai šiltai sutiko. Pamatėme įdomaus darbo perspektyvas vertėjų centre ir tikimės čia sugrįžti kitais metais!"
Džiugu, jog praktika buvo naudinga! Lauksime Jūsų kitais metais, merginos! 

          Balandžio 26 dieną, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, vyko susitikimas su 6-10 klasių mokiniais. Mokyklos direktorė L. Gervinskienė kartu su darbuotojais nusprendė surengti susitikimą su organizacijų atstovais - Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktore, jos pavaduotoju, taip pat Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktore, Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovais, mokyklos darbuotojais. Susitikimo tikslas - padiskutuoti labai svarbia bei aktualia tema – patyčios ir elgesio problemos.

Kodėl mokytojai jaučiasi emociškai nesaugūs mokykloje, jaučia vaikų nepagarbą, sunku susikalbėti su vaikais? Kartu padiskutuoti, išsiaškinti patyčių priežastis, kad ir vaikams būtų geriau, ir mokytojai jaustųsi geriau dirbdami savo darbą. Surasti abipusį spredimą, užmegztį tarpusavio ryšį ir pagerinti santykius.

Buvo išklausyta, kaip patys vaikai vertina savo elgesį su juos supančia artima aplinka – mokytojais, kitų įstaigų darbuotojais, draugais. Patys vaikai įvardijo, kad elgesio problema su mokytojais iš vaikų pusės yra labai stipri: „vaikai nepagarbiai elgiasi su suaugusiais, žemina, rodo negražius gestus. Suprantame, mums reikia mokytis pagarbos, mokytis gražiai elgtis.“

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorės J. Pugačiauskienės teigimu: „vaikai ateina į mokyklą mokytis, įgyti žinių. Ne žeminti kitų, o mokytis. Mokytojas yra labai svarbus ir jis atlieka labai sunkų darbą. Ir nors ne visos pamokos, temos yra įdomios – nereikia niekinti pedagogo dėl dėstomo dalyko ar temos. Blogai elgdamiesi – švaistote savo brangų laiką. Dabar mokytis ir ugdyti save – yra Jūsų, vaikai, vertybė ir tikslas."

A. Bražinskas skatino vaikus būti aktyviais, mokytis, siekti aukštumų. „Jūs galite būti toji karta, kuri mokys ir norės, kad Jus gerbtų – tad pagalvokite apie savo elgesį. Jeigu norite, kad Jus gerbtų – gerbkite kitus“.

LKD viceprezidentas K. Vaišnora ragino vaikus būti kartu, bendrauti, užsiimti įdomiomos veiklomis, skirti laiko savęs ugdymui, o ne tyčiotis iš mokytojų bei vieni iš kitų.

 

Jau praėjo mėnuo nuo kovo 24 - osios, kai visi kartu šventėme Lietuvos kurčiųjų draugijos 80 - mečio jubiliejaus pradžią!

Šis renginys įrodė, kad neįmanoma, gali virsti įmanoma! Vienybė, stiprybė, gestų kalba, kultūra, bendruomenė, istorija, tiesa, laisvė - tai vertybės, kurios jungia Lietuvos kurčiųjų bendruomenę. 

Dar kartą prisiminkime šias nuostabias, iškilmingas, nuoširdžių šypsenų bei emocijų kupinas akimirkas.

Tie, kurie negalėjo tą dieną būti drauge - kviečiame prisiliesti prie šio nuostabaus renginio iš akimirkų, kurios įamžintos nuotraukose bei vaizdo klipe. 

Balandžio 17 dieną, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultete, vyko susitikimas su gestų kalbos vertėjų centrų vadovais ir kolegijos atstovais. Aptarta, kokių mokymų trūksta gestų kalbos vertėjams, kokios yra galimybės organizuoti kursus ar seminarus, kad būtų skatinamas vertėjų tobulinimasis kvalifikacijos kėlimo procese.Tikimasi tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo tarp darbdavių ir Vilniaus kolegijos.Kadangi ši tema yra aktuali ne tik darbdaviams, gestų kalbos vertėjams, bet ir Surdologijos centro bei Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovams. Aptarta anksčiau vykusių kursų kokybė, dažnumas. Taip pat svarstoma, kaip įgyvendinti, kad mokymų būtų kuo daugiau, juose galėtų dalyvauti daugiau vertėjų - nuo to priklauso vertėjų kvalifikacijos kėlimas, vertimo kokybė.


 
 

Š. m. balandžio 12-13 dienomis, Vilniaus kolegijoje vyko mokymai - „Vertimas nuotoliniu būdu“, kuriuose dalyvavo ir Kauno gestų kalbos vertėjai. 
Mokymus vedė bei savo patirtimi dalijosi Kopenhagos kolegijos dėstytojos - Birgitte Uggerhøj ir Karen Dvinge. Vertėjai išklausė teorinę dalį, aptarė nuotolinio vertimo aspektus, atliko praktines užduotis, gilino savo žinias.

 

Balandžio 12 dieną, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vyresniųjų klasių mokiniai lankėsi Kauno gestų kalbos vertėjų centre. Vertėja Justina Naujokaitytė moksleivius supažindino ne tik su centro įsikūrimo istorija, bet plačiau papasakojo ir apie gestų kalbos vertėjų darbą, jų teikiamas paslaugas.

Vertėja J. Naujokaitytė pabrėžė, kad vertėjų paslaugų reikia ne tik kurtiesiems, bet ir girdintiems žmonėms, nes bendrauti su kurčiaisiais tenka ir valstybinėms institucijoms, jie vertėjauja medikams, policininkams, mokesčių inspekcijai. Vertėjų paslaugų poreikis yra įvairiose gyvenimo srityse: nuo medicinos, teisėsaugos, mokymo įstaigų iki Šv. Mišių, santuokos, šeimyninių švenčių vertimo. Kasdieninės gyvenimo veiklos yra svarbios ir norint juose aktyviai dalyvauti – galima užsisakyti vertėjo paslaugą, kuri padės lengviau integruotis į visuomenę ir jaustis pilnaverčiu jos nariu.

Vertėja moksleivius supažindino, kokiais būdais galima užsisakyti gestų kalbos vertėjo paslaugą, kaip teisingai tai padaryti. Taip pat papasakojo apie nuotolinį gestų kalbos vertimo būdą - „Skype“ programos teikiamomis galimybėmis, paaiškino, kaip elgtis vertimo nuotoliniu būdų metu, kokių klaidų nedaryti, kad vertimas būtų kokybiškas bei sklandus.

Džiaugiamės sulaukę aktyvaus mokinių dalyvavimo užduodant jiems rūpimus klausimus, diskutuojant!

LGKVC

 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lietuvių gestų kalbos
vertimo centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31,
LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260267
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.