Struktūra

PATVIRTINTA
Lietuvių gestų kalbos
vertimo centro Direktorės
2019 m. rugpjūčio 28 d.
Įsakymu Nr. V1-9

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO CENTRO VALDYMO STRUKTŪRAPaskutinį kartą redaguota: 2020 09 17