Struktūra

PATVIRTINTA
Kauno apskrities gestų kalbos
Vertėjų centro Direktorės
2017 m. sausio 25 d.
Įsakymu Nr.V1- 5

KAUNO APSKRITIES GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRO VALDYMO STRUKTŪRAPaskutinį kartą redaguota: 2019 09 06