Klaipėdos teritorinis skyrius

Lietuvių gestų kalbos vertėjų centras yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą Gestų kalbos vertėjų centrams reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-297 patvirtintas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planas.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro Klaipėdos teritorinis skyrius yra Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro padalinys, kurio paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Centras įkurtas 2004 m. gruodžio 3 d.

Pagrindiniai Gestų kalbos vertėjų centro tikslai:
  • Plėtoti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, gerinti šių paslaugų ir informacijos prieinamumą.
  • Sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti gestų ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą.
2018 m. Gestų kalbos vertėjų centruose patvirtinti 103 gestų kalbos vertėjų etatai. 5 gestų kalbos vertėjų centrai teikia gestų kalbos vertėjų paslaugas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrityse. Kiekvienas šių gestų kalbos vertėjų centrų teikia gestų kalbos vertėjų paslaugas kurtiesiems, apimdami po dvi apskričių teritorijas. Kauno centras padalinį turi Marijampolėje.

Gestų kalbos vertėjų paslaugos yra teikiamos socialinėje, teisinėje, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, informacinėje, kultūrinėje, verslo ir kitose srityse. Paslaugos yra apmokamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. 


Paskutinį kartą redaguota: 2019 09 22