Kauno teritorinis skyrius

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-297 patvirtintas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planas.

Pagrindiniai Centro tikslai:

  • Plėtoti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, gerinti šių paslaugų ir informacijos prieinamumą.
  • Sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti gestų ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą.Paskutinį kartą redaguota: 2020 11 27