Lietuvių gestų
kalbos vertimo centras

Apie mus

Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrai dirba vadovaudamiesi Lietuvos gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009 – 2012m. programa, kurią koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nuo 2010m. liepos 1d. buvo panaikintos apskričių administracijos. Visų Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų steigėjų funkcijos buvo perduotos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Po apskričių administracijų panaikinimo buvo likviduotas Marijampolės gestų kalbos vertėjų centras, kuris dabar tapo Kauno gestų kalbos vertėjų centro padaliniu. Dėl šios priežasties Kauno gestų kalbos vertėjų centro darbuotojai šiuo metu teikia paslaugas tiek Kauno, tiek Marijampolės apskrityse.